Ana Mica

Offerte

 

Werkwijze

 

Tarieven

 

Onze tarieven


Woordtarief
Mica Vertalingen hanteert meestal een tarief per woord, brontaal of doeltaal in overleg. De woordprijs is afhankelijk van:

   de moeilijkheidsgraad van de tekst
   een eventuele deadline
   al dan niet gewaarmerkt (beëdigd) + aangetekende retourpost
   de omvang van het aan te nemen project

Op basis van het te vertalen document kunnen wij u een offerte sturen. Indien het document vooraf niet ingezien kan worden, ontvangt u een richtprijs. Het aantal woorden van de uiteindelijke vertaling bepaalt dan het te betalen bedrag.


Vast tarief
Voor sommige documenten hanteert Mica Vertalingen vaste tarieven:

  Uittreksels Burgerlijke Stand (bijv. uittreksel geboorteakte, uittreksel huwelijksakte, etc.)
  Verklaringen omtrent gedrag (VOG)
  Diploma's en cijferlijsten
  Belastingformulieren